יצירת קשר

טלפון משרד: 04-6540000

פקס: 04-9888073

מייל: info@ramsa.co.il

כתובת:
רח' קרן היסוד 9 קרית אתא,
ת.ד. 2140

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מדיניות האיכות, בטיחות, בריאות תעסוקתית והגנת הסביבה

מטרת החברה היא להעניק שירות , בטכנולוגיה מתקדמת, המתאימים לתקנים, לחוקים ולמפרטים לאומיים ובינלאומיים, תוך השגת שביעות הרצון המלאה של כל הלקוחות.

מטרה זו תושג תוך כדי שיפור מתמיד בכל היבטי התפעול, ובפרט בתחומי הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והגנת הסביבה.

החברה פועלת בנחישות ובהתמדה ומקצה משאבים רבים כדי לזהות, למנוע ולצמצם כל השפעה סביבתית לרעה הנגרמת מפעולותיה, בדמות ציוד חדש ,מכונות מתוחזקות ,רכבים שאינם מזהמים אשר עומדים בתקנים המחמירים ביותר בכדי למנוע זיהום אויר ונזק לסביבה ולצמצם את סיכוני הבטיחות והבריאות התעסוקתית בקרב עובדיה, למנוע מחלות מקצוע, ופועלת לעמידה על פי כל דרישות הדין ודרישות אחרות בתחומים אלו.

החברה פועלת בשקיפות ומעבירה דיווחים סביבתיים לגורמים הרגולטורים ובעלי עניין עפ"י הצורך.

החברה קובעת נהלים לביצוע פעולות של זיהוי, הערכה ובקרה של סיכונים ופועלת למזעורם, תוך שתוף עובדיה.

ניהול הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והגנת הסביבה הוא באחריות עיקרית של כל מנהל ועובד בחברה , המנהלים בחברה מחויבים להפגין מנהיגות בנושאי איכות, בטיחות ובריאות תעסוקתית והגנת הסביבה.

על מנת להבטיח את מימוש מטרות ויעדי החברה, ההנהלה מקיימת מערכת איכות העונה לדרישות התקן ניהול האיכות 9001:2015 ISO, מערכת לניהול סביבתי 2015: 14001 ISO של מכון התקנים ופועלת לשיפור מתמיד הן בבצועים הסביבתיים והן במערכת הניהול עצמה.

החברה תתמוך באימוץ העקרונות של מדיניות האיכות ע"י קבלני משנה הפועלים עבורה ו/או ספקיה שמספקים סחורה או שירות.

ההנהלה מייצרת ומטפחת שקיפות ותקשורת פנימיות וחיצוניות כלפי כל בעלי העניין, העובדים, עובדים מטעם הארגון ותחת בקרתו, הלקוחות, הרשויות והציבור ומקיימת מערך הדרכות אשר יביאו את העובדים להיות שותפים מלאים בהשגת מטרות ויעדי החברה.

החברה רואה את עובדיה שותפים מלאים לעמידה בדרישות האיכות, הגנת הסביבה, הבטיחות והייצור ומעודדת כל יוזמה של מנהליה ועובדיה לשיפור התהליכים בחברה.

מדיניות זו תופץ בקרב כל עובדי החברה, קבלניה וספקיה, ותהיה זמינה לכל מחזיקי העניין.

תמר דרהם

מנכ"ל

מדיניות האיכות, בטיחות, בריאות תעסוקתית והגנת הסביבה

מטרת החברה היא להעניק שירות , בטכנולוגיה מתקדמת, המתאימים לתקנים, לחוקים ולמפרטים לאומיים ובינלאומיים, תוך השגת שביעות הרצון המלאה של כל הלקוחות.

מטרה זו תושג תוך כדי שיפור מתמיד בכל היבטי התפעול, ובפרט בתחומי הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והגנת הסביבה.

החברה פועלת בנחישות ובהתמדה ומקצה משאבים רבים כדי לזהות, למנוע ולצמצם כל השפעה סביבתית לרעה הנגרמת מפעולותיה, בדמות ציוד חדש ,מכונות מתוחזקות ,רכבים שאינם מזהמים אשר עומדים בתקנים המחמירים ביותר בכדי למנוע זיהום אויר ונזק לסביבה ולצמצם את סיכוני הבטיחות והבריאות התעסוקתית בקרב עובדיה, למנוע מחלות מקצוע, ופועלת לעמידה על פי כל דרישות הדין ודרישות אחרות בתחומים אלו.

החברה פועלת בשקיפות ומעבירה דיווחים סביבתיים לגורמים הרגולטורים ובעלי עניין עפ"י הצורך.

החברה קובעת נהלים לביצוע פעולות של זיהוי, הערכה ובקרה של סיכונים ופועלת למזעורם, תוך שתוף עובדיה.

ניהול הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והגנת הסביבה הוא באחריות עיקרית של כל מנהל ועובד בחברה , המנהלים בחברה מחויבים להפגין מנהיגות בנושאי איכות, בטיחות ובריאות תעסוקתית והגנת הסביבה.

על מנת להבטיח את מימוש מטרות ויעדי החברה, ההנהלה מקיימת מערכת איכות העונה לדרישות התקן ניהול האיכות 9001:2015 ISO ,מערכת לניהול סביבתי2015: 14001 ISO של מכון התקנים ופועלת לשיפור מתמיד הן בבצועים הסביבתיים והן במערכת הניהול עצמה.

החברה תתמוך באימוץ העקרונות של מדיניות האיכות ע"י קבלני משנה הפועלים עבורה ו/או ספקיה שמספקים סחורה או שירות.

ההנהלה מייצרת ומטפחת שקיפות ותקשורת פנימיות וחיצוניות כלפי כל בעלי העניין, העובדים, עובדים מטעם הארגון ותחת בקרתו, הלקוחות, הרשויות והציבור ומקיימת מערך הדרכות אשר יביאו את העובדים להיות שותפים מלאים בהשגת מטרות ויעדי החברה.

החברה רואה את עובדיה שותפים מלאים לעמידה בדרישות האיכות, הגנת הסביבה, הבטיחות והייצור ומעודדת כל יוזמה של מנהליה ועובדיה לשיפור התהליכים בחברה.

מדיניות זו תופץ בקרב כל עובדי החברה, קבלניה וספקיה, ותהיה זמינה לכל מחזיקי העניין.

תמר דרהם

מנכ"ל

יצירת קשר

טלפון משרד: 04-6540000

פקס: 04-9888073

מייל: info@ramsa.co.il

כתובת:
רח' קרן היסוד 9 קרית אתא,
ת.ד. 2140

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם